Giá trị nào của tham số m để đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn chỉ có một điểm chung với trục hoành?

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn hoặc Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: Phương pháp tự luận: Xét Trac nghiem online - cungthi.vn, phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn có hai nghiệm (loại). Khi Trac nghiem online - cungthi.vn ta thấy đồ thị hàm luôn có có hai điểm cực trị. Vậy ta tìm giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số như sau: Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn có 1 điểm chung với Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn . Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn. Phương pháp trắc nghiệm: Ta kiểm tra trực tiếp các đáp án của đề bài + Với Trac nghiem online - cungthi.vn, phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn thu được Trac nghiem online - cungthi.vn là nghiệm duy nhất Trac nghiem online - cungthi.vn loại A, D +Với Trac nghiem online - cungthi.vn, phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn thu được Trac nghiem online - cungthi.vn là nghiệm duy nhất Trac nghiem online - cungthi.vn loại C Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về sự tương giao giữa hai đồ thị - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...