Giá trị nào của m sau đây thì (C) :  có ba đường tiệm cận ?

 

A.

m = 0

B.

m ∉ {-1,-6}

C.

m ∉ {0,-1}

D.

m ∉ {0 ,-6}

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...