Giá trị nào của a để 

A.

a = 0

B.

a = 1

C.

a = 2

D.

a = -1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

a = 1

Ta có:

 = (2 - 4) - (2a2 - 4a) = -2a2 + 4a - 2 = 0 ⇔ a = 1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...