Giá trị nào của a để 

A.

a = 0

B.

a = 1

C.

a = 2

D.

a = -1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

a = 1

Ta có:

 = (2 - 4) - (2a2 - 4a) = -2a2 + 4a - 2 = 0 ⇔ a = 1.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...