Giá trị m để hàm số Trac nghiem online - cungthi.vngiảm trên đoạn có độ dài bằng 1 là:

A. Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn
B. m = 3
C. Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...