Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số img1 trên img2 lần lượt là img3img4. Chọn câu trả lời đúng.  

A.

img1, img2.

B.

img1, img2.

C.

img1, img2.

D.

img1, img2

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1 ; img2. img3 ; img4 ; img5. Vậy img6img7.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...