Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số img1 lần lượt là:                         

A.

A. 2; −1

B.

B. 3; −1

C.

C. −1; −3

D.

D. 3; 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn đáp án B

Ta có: img1 img2   

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...