Giá trị lớn nhất của hàm số y = -x2 + 5x - 6 trên đoạn [2 ; 3] là

A.

52

B.

14

C.

1

D.

12

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...