Giá trị lớn nhất của hàm số y = (1 – sinx)4 + sin4x

A. 17
B. 15
C. 16
D. 14
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...