Giá trị lớn nhất của hàm số img1 trên đoạn img2 là:        

A.

11

B.

10

C.

6

D.

15

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D  Ta có: img1  Do đó: img2   

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...