Giá trị lớn nhất của hàm số img1 trên đoạn img2 đạt giá trị nhỏ nhất là:

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:         Ta có img1 Do đó ta có BBT img2  img3  img4  img5 . img6 khi img7.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...