Giá trị lớn nhất của hàm số img1 trên đoạn img2 bằng:  

A.

22.

B.

24.

C.

15.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  img1; img2img3img4. Ta có img5; img6; img7. Vậy img8   

 

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...