Giá trị lớn nhất của hàm số img1 trên img2.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Đặt: img1img2 img3. img4;img5img6. Tính:img7, img8, img9, img10. Vậy: img11.  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...