Giá trị lớn nhất của hàm số  là:

A.

5.

B.

4.

C.

3.

D.

Một số khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...