Giá trị hiệu dụng của điện áp trong mạng điện dân dụng ở nước ta:

A.

thay đổi từ 0 đến 220 V.

B.

thay đổi từ -220 V đến 220 V.

C.

bằng 220 V.

D.

bằng 220 V.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...