Giá trị hiệu dụng của điện áp trong mạng điện dân dụng ở nước ta:

A.

thay đổi từ 0 đến 220 V.

B.

thay đổi từ -220 V đến 220 V.

C.

bằng 220 V.

D.

bằng 220 V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

bằng 220 V.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...