Giá trị của  là:

A.

-6

B.

6

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...