Giá trị của  là:

A.

2

B.

C.

26

D.

29

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

29

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...