Giá trị của  (a > 0 và a ≠ 1) là kết quả nào sau đây?

 

A.

a

B.

-1

C.

1

D.

0

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...