Giá trị của tham số thực img1 để hàm số img2 đạt cực tiểu tại img3 là ?

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1; img2 Theo yêu cầu bài toán: img3 img4img5img6img7.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...