Giá trị của pH nào sau đây cho biết dung dịch có tính axit mạnh nhất:

A.

pH = 4.

B.

pH = 2.

C.

pH = 10.

D.

pH = 14.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

pH = 2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...