Giá trị của m để hệ phương trình sau có nghiệm: x2 + xy = 3y2 + xy = m2 - 4 

A.

m < -1

B.

m < -1 hoặc m >1

C.

m > 1

D.

Đáp số khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương trình đã cho tương đương với: x(x + y) = 3                (1)y(x + y) = m2 - 4     (2)
Ta có (1) + (2): (x + y)2 = m2 - 1. Hệ phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi:
             m2 - 1 > 0 ⇔ (m + 1)(m - 1) > 0 ⇔ m + 1 < 0m - 1 < 0 hay m + 1 > 0m - 1 > 0
                              ⇔ m < -1 hay m > 1

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...