Giá trị của hiệu điện thế hiệu dụng trong mạng điện dân dụng:

A.

Thay đổi từ –220 (V) đến +220 (V).

B.

Thay đổi từ 0 (V) đến +220 (V).

C.

Bằng 220 (V).

D.

Bằng 220 (V) = 310 (V).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bằng 220 (V).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...