Giá trị của img1 để hàm số img2 liên tục tại img3.  

A.

2.

B.

img1 .

C.

3.

D.

1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1. img2. Hàm số liên tục tại img3img4.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...