Giá trị của chữ số 3 trong số 653 297 là:

A.

3000

B.

30 000

C.

300

D.

3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Giá trị của chữ số 3 trong số 653 297 là: 3000.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...