Giá trị của biểu thức img1 bằng bao nhiêu?         

A.

2 .        

B.

3.        

C.

4 .

D.

5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tự luận img1

 

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...