Giá trị của biểu thức img1 bằng

A.

 -1

B.

1

C.

-2

D.

0

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: img1  img2  img3 

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...