Giá trị của biểu thức $96:6 \times 9$ là:

A.

144

B.

122

C.

100

D.

154

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $96:6 \times 9 = 16 \times 9 = 144$.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...