Giá trị của biểu thức 2log212 + 3log25 - log215 - log2150 bằng:

A.

2

B.

3

C.

4

D.

30

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có: 2log212 + 3log25 - log215 - log2150 = log2122 + log253 - log2(15.150)

                                                                    

                                                                    

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...