Giá trị của img1 bằng:         

A.

img1.

B.

img1.

C.

 img1.         

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 

Ta có: img1  img2 

 

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...