Giá trị img1 bằng:

A.

-2.

B.

2.

C.

4.

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  img1img2.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...