Giá trị img1bằng  

A.

2

B.

1

C.

0

D.

-2

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  img1   .

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...