Giả sử trong khai triển img1 với img2 thì hệ số của số hạng chứa img3img4. Tính img5.         

A.

9.

B.

6.

C.

7.

D.

14.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1 img2 Hệ số img3 trong khai triển img4img5 Theo giả thiết img6. Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...