Giả sử ở người, xét gen 1 có 2 alen (A và a) nằm trên nhiễm sắc thể thường, gen 2 có 2 alen (B và b) liên kết với giới tính X. Số kiểu gen tối đa về cả 2 cặp gen trên trong quần thể là:

A.

6.

B.

9.

C.

12.

D.

15.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

15

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 3 có lời giải chi tiết - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...