Giả sử img1 là nguyên hàm của hàm số img2.Biết rằng đồ thị hàm số img3img4 cắt nhau tại một điểm trên trục tung .Khẳng định nào sau đây đúng

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Hàm số img1img2cắt nhau tại một điểm trên trục tung là điểm img3.Mặt khác lại có img4.Do điểm img5thuộc img6 nên có : img7 Suy ra chọn A.

Đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...