Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì:

A.

Hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.

B.

Hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.

C.

Năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.

D.

Năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...