Giả sử ban đầu có Z prôtôn và N nơtron đứng yên, chưa liên kết với nhau, khối lượng tổng cộng là m0, khi chúng kết hợp lại với nhau để tạo thành một hạt nhân thì có khối lượng m. Gọi ΔE là năng lượng liên kết và c là vận tốc ánh sáng trong chân không. Biểu thức nào sau đây luôn đúng:

A.

m = m0.

B.

ΔE = (m0 - m).c2.

C.

m > m0.

D.

m < m0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

m < m0.

Biểu thức luôn đúng là m < m0.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...