Giả sử A và Β là hai nguồn sóng kết hợp có cùng phương trình dao động là u = Acosωt. Xét điểm M bất kỳ trong môi trường cách A một đoạn d1 và cách B một đoạn d2. Độ lệch pha của hai dao động của hai sóng khi đến M là:

A.

img1.        

B.

img1.        

C.

 img1.        

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: + Độ lệch pha của hai dao động của hai sóng khi đến M là: img1.  

Vậy đáp án đúng là B.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...