Gia đình N nhận được quyết định của xã về việc thu hồi một phần đất của gia đình để làm đường giao thông. Gia đình ông N không đồng ý cho rằng việc thu hồi đất của xã là không đúng. Ông N đã viết đơn khiếu nại lên chủ tịch UBND Huyện. Theo em việc ông N viết đơn khiếu nại như vậy là

A.

vi phạm quyền khiếu nại tố cáo của công dân.

B.

thực hiện đúng quyền khiếu nại tố cáo.

C.

hoàn toàn hợp lý.

D.

không đúng quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Gia đình N nhận được quyết định của xã về việc thu hồi một phần đất của gia đình để làm đường giao thông. Gia đình ông N không đồng ý cho rằng việc thu hồi đất của xã là không đúng. Ông N đã viết đơn khiếu nại lên chủ tịch UBND Huyện. Việc ông N viết đơn khiếu nại như vậy là không đúng quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Để viết đơn khiếu nại ông N phải khiếu nại ở cấp cơ sở tức là gửi đơn đến chủ tịch UBND xã trước.

Vì vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...