Gen quy định nhóm máu gồm 3 alen: img1. Trong trường hợp biết nhóm máu của bố, mẹ, sẽ xác định được KG của bố mẹ khi con có nhóm máu         

A.

 AB

B.

C.

O

D.

 A

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 Nhóm máu O có kiểu gen img1 nên bố mẹ phải chứa alen Io nên bố mẹ có 3 trường hợp img2 cả 3 trường hợp này biết kiểu hình sẽ biết được kiểu gen.

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...