Gen không alen là gen:

A.

tái tổ hợp dễ dàng.

B.

thuộc cùng lôcut.

C.

thuộc 2 lôcut khác nhau.

D.

bổ sung cho nhau về chức năng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...