Gen không alen là gen:

A.

tái tổ hợp dễ dàng.

B.

thuộc cùng lôcut.

C.

thuộc 2 lôcut khác nhau.

D.

bổ sung cho nhau về chức năng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

thuộc 2 lôcut khác nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...