Gen điều hòa opêron hoạt động khi môi trường

A. Không có chất ức chế.
B. Có chất cảm ứng.
C. Không có chất cảm ứng.
D. Có hoặc không có chất cảm ứng.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...