Gen điều hòa opêron hoạt động khi môi trường

A. Không có chất ức chế.
B. Có chất cảm ứng.
C. Không có chất cảm ứng.
D. Có hoặc không có chất cảm ứng.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...