** Gen dài 4080  có 3120 liên kết hiđrô bị đột biến. Sau đột biến số liên kết hiđrô của gen tăng thêm 2 liên kết, chiều dài gen không đổi. Đột biến thuộc dạng

A.

thêm 1 cặp nuclêôtit loại A - T.

B.

thay thế 2 cặp nuclêôtit loại G - X bằng 2 cặp nuclêôtit loại A - T.

C.

thay thế 2 cặp nuclêôtit loại A - T bằng 2 cặp nuclêôtit loại G - X.

D.

mất một cặp nuclêôtit loại G - X.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Thay thế 2 cặp nuclêôtit loại A - T bằng 2 cặp nuclêôtit loại G - X.

Số nuclêôtit một mạch của gen là 4080 : 3,4 = 1200 (nu) → Số nuclêôtit của gen là 2400 nuclêôtit.

Chiều dài của gen không đổi → Số nuclêôtit của gen không đổi là 2400.

Số liên kết hiđrô tăng thêm 2. Mà A liên kết với T bằng 2 liên kết hiđrô. G liên kết X bằng 3 liên kết hiđrô.

 Sẽ có 2 cặp nuclêôtit loại A - T được thay bằng 2 cặp nuclêôtit loại G – X.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...