** Gen dài 4080  có 3120 liên kết hiđrô bị đột biến. Sau đột biến số liên kết hiđrô của gen tăng thêm 2 liên kết, chiều dài gen không đổi. Đột biến thuộc dạng

A.

thêm 1 cặp nuclêôtit loại A - T.

B.

thay thế 2 cặp nuclêôtit loại G - X bằng 2 cặp nuclêôtit loại A - T.

C.

thay thế 2 cặp nuclêôtit loại A - T bằng 2 cặp nuclêôtit loại G - X.

D.

mất một cặp nuclêôtit loại G - X.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...