* Gen dài 2040  có T = 20% tổng số nuclêôtit. Khi gen tự nhân đôi 5 lần liên tiếp thì môi trường nội bào cần cung cấp số nuclêôtit tự do là

A.

A = T = 11160; G = X = 7440.

B.

A = T= 14880; G = X = 22320.

C.

A = T = 3720; G = X = 5580.

D.

A = T = 7440; G = X= 11160.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...