Gen dài 0,408 (µm) có khối lượng là

A.

360.000 đvC.

B.

720.000 đvC.

C.

540.000 đvC.

D.

1.440.000 đvC.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

720.000 đvC.

Đổi 0,408 µm = 4080 .

Khối lượng của gen M = . 2.300 = .2.300 = 720.000 đvC.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...