Gen dài 0,2482 (µm) có số chu kỳ xoắn là

A.

73.

B.

146.

C.

1460.

D.

730.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

73.

Số chu kỳ của gen là 0,2482 (µm) = 2482 () là:

2482 : 34 = 73 chu kỳ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...