** Gen có khối lượng 738.103 đvC và có số nuclêôtit loại T là 510 nuclêôtit bị đột biến. Sau đột biến gen thứ 3181 liên kết hiđrô và 4922 liên kết hóa trị giữa axit và đường. Dạng đột biến xuất hiện là

A.

thay 1 cặp nuclêôtit A - T bằng 1 cặp nuclêôtit G - X.

B.

thêm 1 cặp nuclêôtit A - T.

C.

thay 1 cặp nuclêôtit G - X bằng 2 cặp nuclêôtit A - T.

D.

thay 2 cặp nuclêôtit G - X bằng 1 cặp nuclêôtit G - X.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Thay 1 cặp nuclêôtit G - X bằng 2 cặp nuclêôtit A - T.

- Gen trước đột biến có:

Tổng số nuclêôtit của gen là 738.103 : 300 = 2460 (nu); A = T = 510.

 G = X = 2460 – (510 x 2) : 2 = 720.

Số liên kết hiđrô của gen là: 2A + 3G = (2 × 510) + (720 × 3) = 3180.

- Sau đột biến:

Gen có số liên kết hóa trị giữa axit và đường là 2N − 2 = 4922  N = 2462 (nu).

Số liên kết hiđrô của gen là 3181.

Như vậy số nuclêôtit tăng thêm 1 cặp và tăng 1 liên kết hiđrô  đã thay 1 cặp nuclêôtit G - X bằng 2 cặp nuclêôtit A - T.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...