Gen có khối lượng 15.104 đvC, trong đó có 20% nuclêôtit loại Timin, bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit loại A - T bằng một cặp nuclêôtit loại G – X, tạo thành alen mới có số nuclêôtit từng loại là

A.

A = T = 100; G = X = 150.

B.

A = T = 99; G = X = 151.

C.

A = T = 150; G = X = 100.

D.

A = T = 151; G = X = 99.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...