Gen có chiều dài 2193 , quá trình tự nhân đôi của gen đã tạo ra 64 mạch đơn trong các gen con. Số lần nhân đôi của gen là

A.

2

B.

5

C.

4

D.

3

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

5.

Số gen con: 64 : 2 = 32 = 25

=> số lần nhân đôi của gen là 5.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...