Gen có 72 chu kỳ sẽ có chiều dài là

A.

0,4692 micrômet.

B.

0,1172 micrômet.

C.

0,2448 micrômet.

D.

0,17595 micrômet.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,2448.

Mỗi chu kỳ của gen dài 34 Chiều dài của gen là 72.34.10-4 = 0,2448 (µm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...