Gen có 72 chu kỳ sẽ có chiều dài là

A.

0,4692 micrômet.

B.

0,1172 micrômet.

C.

0,2448 micrômet.

D.

0,17595 micrômet.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...