Gen B có 390 guanin và có tổng số liên kết hiđrô là 1670, bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác thành gen b. Gen b nhiều hơn gen B một liên kết hiđrô. Số nuclêôtit mỗi loại của gen b là:

A.

T= A = 250; G = X = 391.

B.

T= A= 610; G = X = 390.

C.

T= A = 251; G = X = 389.

D.

T= A= 249; G = X = 391.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Số nu loại A của gen B: H = 2A + 3G = 1670 ⇒ A=T= (1670−3×390)/2=250 (Nu).

Gen b có nhiều hơn gen B 1 LKH ⇒ ĐB thay thế 1 cặp A - T bằng 1 cặp G - X.

Số Nu mỗi loại của gen b: A = T = 250 - 1 = 249 Nu. G = X = 390 + 1 = 391 Nu.

Vậy đáp án đúng là D  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...